Bent U al Vriend(in) van de Schubert Stichting?

De liefde voor de muziek van Schubert bindt de Vrienden van de Schubert Stichting.
Ter ondersteuning van onze projecten doneren zij elk jaar tenminste
€ 25,- per persoon. Zij ontvangen daar iets voor terug: o.m. de jaarlijkse nieuwsbrief en reducties op onze activiteiten en op die van sommige andere muzikale organisaties. Door overschrijving van uw donatie ten name van de Schubert Stichting te Amsterdam, krijgt de stichting automatisch de beschikking over uw adresgegevens. Nadat uw donatie is bijgeschreven op rekeningnummer 38 35 38 793 ontvangt u een nieuwsbrief. Donaties zijn als gift aftrekbaar voor de belasting. Wij hopen u binnenkort als donateur te mogen verwelkomen.

 

De stichting streeft naar een groter donateursaantal, maar is daarbij ook aangewezen op haar huidige donateurs en op bezoekers van deze website.
Men kan aspirant-donateurs het beste bereiken door middel van positieve mond-tot-mond reclame. U kunt als voorspreker optreden door onze activiteiten onder de aandacht te brengen van bevriende muziekliefhebbers, en deze aan te sporen om ook donateur te worden. De aanwas van het donateursbestand is voor de stichting van belang, om daardoor het natuurlijke verloop van donateurs te compenseren en om aanvullende inkomsten te verkrijgen.

 

Muziekliefhebbers kunnen de Schubert Stichting ook steunen via een zogenoemde schenking per notariële akte. Deze vorm van steun is 100% fiscaal aftrekbaar en geldt voor minimaal 5 achtereenvolgende jaren. Voor de hoogte van het bedrag gelden geen beperkingen en u kunt dit bedrag elk jaar als aftrekpost opvoeren. Bij een minimum van € 250,-- per jaar neemt de Schubert Stichting de notariskosten voor haar rekening.
Wilt u de stichting na uw overlijden gedenken, dan kunt u dit in een testament laten vastleggen. Hoe u dit wilt doen, via een legaat of erfstelling, kunt u geheel zelf bepalen.