Muzikale opleiding

Op zevenjarige leeftijd begon Franz, onder leiding van zijn vader, met vioollessen en algemene muzikale vorming; dit was voor een onderwijzer in die tijd n.l. onontbeerlijk. Op achtjarige leeftijd kreeg hij pianoles van zijn broer Ignaz, en vanaf zijn negende jaar studeerde hij zang, orgel, viool en contrapunt bij Michael Holzer, zangmeester en organist van de parochiekerk in Lichtental. In 1808,
11 jaar geworden, werd Franz aangenomen als zanger van de keizerlijke kapel en leerling van het Convict, de zangersschool bij de keizerlijke kapel, waar hij vijf jaar verbleef en naast een uitvoerige muzikale vorming tevens een uitstekende gymnasiumopleiding ontving. Reeds op zijn 12e werd hij eerste violist en plaatsvervangend dirigent van het schoolorkest. Vanaf zijn 13e jaar zijn composities bekend, o.a. een Fantasie voor piano vierhandig en het eerste lied: Hagars Klage, dat onmiddellijk de aandacht trok van Salieri, de Italiaanse componist en hofkapelmeester te Wenen, die hem na het verlaten van het Convict nog geruime tijd gratis les zou geven. Op zijn 15e componeerde Schubert kerkmuziek en een jaar later, in 1813, volgden o.m. de toveropera Des Teufels Lustschloss (Kotzebue) en de Eerste Symfonie. In datzelfde jaar moest Schubert t.g.v. zijn stemwisseling het Convict verlaten en begon zijn opleiding tot onderwijzer aan de kweekschool St. Anna, waarna hij op zijn 17e hulponderwijzer aan de school van zijn vader werd. Datzelfde jaar, 1814, werd zijn eerste mis in F in de parochiekerk uitgevoerd en componeerde hij Gretchen am Spinnrade, het eerste typische Schubertlied, in 1815 gevolgd door meer dan 150 liederen, w.o. Heidenröslein en Erlkönig. Na vergeefs gedongen te hebben naar het ambt van hoofdmuziekleraar aan de muziekschool te Laibach (Ljoebljana), nam Schubert in 1816 ontslag als onderwijzer en verliet hij het ouderlijk huis. Hij was nu vrij van ambtsverplichtingen en kon zich volledig wijden aan datgene waarvoor hij zich in de wieg gelegd wist: het componeren; daarnaast bracht hij zijn tijd door met lesgeven en een druk maatschappelijk verkeer met zijn talrijke vrienden.

Vorige pagina  Volgende pagina